0

Doanh nghiệp Nhật làm gì để phòng ngừa virus?

Doanh nghiệp Nhật làm gì để phòng ngừa virus? Trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, sản phẩm tăng sức đề kháng, sát khuẩn đường hô hấp… là những biện pháp bảo vệ người lao động của doanh nghiệp.

tuanlenguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *